شرکت امیدان پیشرو حساب | امیدان تکس

ما در امیدان پیشرو حساب تمام فعالیت و کارهای مربوط به مالیات، حسابداری، بیمه را انجام می‌دهیم.

در سال‌های اخیر نگاه دولت به مالیات به صورت ویژه شده و توجه شما به مالیات از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

به سایت ما خوش آمدید

امیدان پیشرو حساب

انجام تمام پرونده‌های مالیاتی شما

لوگو امیدان تکس

مالیات

انجام تمام امور مالیاتی

حسابداری

انجام تمام امور حسابدری

بیمه

انجام تمام امور بیمه

خدمات و پشتیبانی امیدان تکس

1398
تاریخ تاسیس
266
تعداد پرونده‌های موفق انجام شده
مالیات
Omidan Tax

ماموریت امیدان تکس

مصطفی آقاجانی | هم‌بنیان‌گذار امیدان پیشرو حساب

محصول مالیات داروخانه
pharmacy Tax

محصول آموزشی مالیات داروخانه‌ها

برای مشاهده محصول مالیات دارخانه‌ها به همراه مشاوره بر روی لینک زیر کلیک کنید.

محصول آموزشی: ویدئو و صوت

مدت زمان: ۴ ساعت

ضمیمه: مشاوره

مدرس: مصطفی آقاجانی، وکیل مالیاتی و هم‌بنیان‌گذار امیدان تکس